Om firmaet

 • Vi har drevet med skogskjøtsel siden 2000
 • Firmaet består av en leder med utdanning i skogskjøtsel samt skolerte ansatte
 • Vi utfører oppdrag i Estland og Finland
 • Våre arbeidsfolk er faglærte hogstarbeidere, nivå 3

Vi utfører

 • Skogplanting
 • Skjøtsel av ung skog
 • Krattrydding øvrige steder
 • Hogst i bymiljøer
 • Ungskogpleie
 • Krattrydding før hogst
 • Parkarbeid
 • Treskjøtsel i parker
 • Felling av farlige trær