• Metsa istutamine
  • Metsanoorendike hooldamine
  • Noore metsa hooldus
  • Võsa lõikus enne raieid
  • Võsa lõikus muudel objektidel
  • Pargi tööd, puude hooldus parkides
  • Puude raie linna tingimustes